Erkende vastgoedmakelaars België BIV nr. 201.631 en 509.715
onderworpen aan de deontologische code/plichtenleer van het BIV.
Land van toekenning is België.
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)
Luxemburgstraat 16/B 1000 Brussel
KB van 27 september 2006: Plichtenleer

logo biv